Documentació relacionada

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Amer. Bernat Tufarer (1355-1406)

Arxiu Històric Fidel Fita (Arenys de Mar), Fons agregats, Rupit, Bernat Tufarer, Capbreu de la casa de Sau (1386)

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols. Bernat Tufarer (1388-1389)

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols. Joan Brugada (1393-1441).1

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SF53a. 1406-1408. Manual notarial de Pere Feliu de Masdéu, vicari de Sant Andreu de Pruit. Actuació notarial eclesiàstica, amb tipologies documentals diverses. Probablement el notari que actuava a Rupit en aquesta època – Joan Brugada – no donava suficient servei en aquesta zona perquè també tenia responsabilitats notarials a Sant Feliu de Pallerols. Les lògiques absències del notari devien facilitar les condicions perquè s’escripturés en l’àmbit eclesiàstiques més del que consideraríem normal. Bon estat de conservació.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SF53b. 1414-1424. Manual notarial de Pere Serrat, rector de Sant Julià de Cabrera. Actuació notarial eclesiàstica, amb tipologies documentals diverses, d’una parròquia veïna en què actua també força gent de fora de la parròquia. Probablement el notari que actuava a Rupit en aquesta època – Joan Brugada – no donava suficient servei en aquesta zona perquè també tenia responsabilitats notarials a Sant Feliu de Pallerols. Les lògiques absències del notari devien facilitar les condicions perquè s’escripturés en l’àmbit eclesiàstiques més del que consideraríem normal. Bon estat de conservació. Pensem que la seva tradició arxivística va lligada al manual de Pere Feliu de Masdéu; per aquest motiu el citem, també.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial del Mallol. Joan Brugada (1417-1431). Substitut del notari Pere de Coromina.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Fons notarial del Mallol. Tomàs Llorenç Brugada (1431-1450). Algun temps substitut del notari Pere de Coromina.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SF50. 95 f. 1442-1443. Manual de Tomàs Llorenç Brugada com a notari de la vall d’Hostoles. Actua Joan ça Brugada com a substitut seu, també.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SF52. [120] f. 1446-1448. Manual de Tomàs Llorenç Brugada com a notari de la vall d’Hostoles. Actuen Bartomeu Sastre i Francesc Espígol com a substituts seus, també.2 En aquest volum trobem el 24 de maig de 1447 un debitori del mateix Tomàs Llorenç ça Brugada, notari públic de la vall d’Hostoles, i del seu fill Joan ça Brugada, prevere regent l’església de Santa Coloma de Farners, a favor del Francesc Espígol que esmentàvem, de la vila de Sant Feliu de Pallerols, en què reconeixen deure sis florins d’or d’Aragó promesos per l’escrivania de la vall d’Hostoles i les seves escriptures. També hi ha una revocació de la substitució i una cancel·lació del 21 de novembre del mateix any.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SF54. [120] f. 1447-1449. Manual de Tomàs Llorenç Brugada com a notari de la vall d’Hostoles. Actua Joan d’Alou, rector de Sant Cristòfol de les Planes, com a substitut seu, també. Veiem l’actuació de la mà de diversos escrivans.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols, SN. [10] f. 1464. Manual de Tomàs Llorenç Brugada que també inclou molts documents propis de la cúria d’Hostoles. En un document de 16 de juny de 1464, al foli 7, trobem un altre notari substitut, Joan Falgueres: “constitutus in domo ubi nunc tenentur scribania at notaria vallis de Hostolesio in presentia mei Johannis Falgueres, scriptoris regentis ipsarum notariam et scribaniam publicam dicte vallis de Hostolesio pro discreto Thomae Laurentio Brugada, notario substituto a venerabili Berengario Laurentio Olmera, domino domus de Villari notario publico dicte vallis”. Com veiem, tota una superposició d’autoritats.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Fons notarial del Mallol. Jeroni Marguí (1595-1643). Es valia de substituts i fou absent molt temps.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial d’Olot. Jeroni Marguí (1597-1643)

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols. Gaspar Soler (1598-1603)

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF 2254. 1610-1626. Jaume Solermoner actuant per autoritat apostòlica a tot el territori. Dividit en tres parts: 1) capbreu de Viladrau, 2) manual per tot el territori, i 3) manual específic de la notaria de Centelles – amb l’expressa obligació, que sembla que no es complí, de custodiar-se en aquesta notaria.

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Santa Pau. Bartomeu Jonquer (1611-1612)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Amer. Antic Reverter (1613-1617)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Amer. Gaspar Arimany (1617-1620/1651-1654)

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF 2255. 1617-1627. Jaume Solermoner actuant per autoritat apostòlica a tot el territori.

ABEV, Arxiu Notarial de Vic, Fons notarial de Torelló. Antic Reverter (1618-1665)

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, Notaries Foranes, Fons notarial de Torelló. Antic Reverter (1618-1666)

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF FORANES/72. 1619-1621. Jaume Solermoner. Són de Santa Coloma de Farners, com a regent la notaria, i actuen notaris substituts.

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF FORANES/71/1.1619-1621. Jaume Solermoner. Són de Santa Coloma de Farners, com a regent la notaria, i actuen notaris substituts.

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF. Fons notarial de Vic. Jaume Solermoner (1619-1644). Actua al capdavant de diverses escrivanies vigatanes.

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF FORANES/71/2. 1620-1621. Jaume Solermoner. Són de Santa Coloma de Farners, com a regent la notaria, i actuen notaris substituts.

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Amer. Gaspar Blanch (1620-1627)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Anglès. Gaspar Arimany (1620-1636/1646-1649)

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols. Bartomeu Jonquer (1627-1631)

ABEV, Arxiu Notarial de Vic, Fons notarial de Centelles. Joan Ferrer (1629-1635)

ABEV, Arxiu Notarial de Vic, Fons notarial de Centelles. Jeroni Marguí (1638-1641)

Arxiu Comarcal de la Garrotxa, Fons notarial de Sant Feliu de Pallerols. Gaspar Arimany (1639-1654), oriünd de Barcelona. Substitut de Joan Ombert.

ABEV, Arxiu de la Cúria Fumada, ACF FORANES/52. 1650-1651. Pertanyent a Gaspar Arimany, notari d’Anglès. Aquest manual va arribar al notari de Rupit Joan Quer amb la promesa de restituir-lo; el cas és que això no devia succeir i devia conservar-se a Rupit. Finalment passà a l’Arxiu de la Cúria Fumada. Moltes pàgines del manual estan mutilades.

Arxiu Comarcal del Vallès Occidental (Arxiu Històric de Terrassa), Fons notarial de Terrassa. Rafel Solermoner (1678-1683)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial de Santa Coloma de Farners. Gaspar Soler (1695-1697)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial de Santa Coloma de Farners. Antoni Mascaró (1706-1719)

Arxiu Històric de Girona, Fons notarial d’Amer. Josep Soler (1712-1724)

————————————————————————————————————————————–

1Semblaria que Joan Brugada actuava encara l’any 1458 a Sant Feliu de Pallerols (ANV 916, f. 16). La referència ens sembla una mica confusa, ja que l’anomena quòndam habitant a Sant Feliu de Pallerols. Trobàvem anteriorment una referència a un document al mateix any (ANV 916, f. 3v) clos per Joan Brugats, rector de Sant Joan de Fàbregues i notari públic per autoritat del bisbe de Vic (és el mateix rector que apareix  com a discretus Johannes Brugats a la visita pastoral de 1442: AEV 1201/4, f. 25). Podria ser que la referència a “quòndam abitator en la vila de Sent Faliu de Payarols” fos atribuïda a un document de Joan Brugats i no pas de Joan Brugada i, per tant, errònia.

2Al 1447 també trobem Joan Cassanya com a notari substitut de Tomàs Llorenç Brugada a la vall d’Hostoles. ABEV, Arxiu Parroquial de Sant Martí Sacalm, Z/1.

Anuncis

2 pensaments sobre “Documentació relacionada

  1. He trobat documentat en un document notarial, a un tal Bartomeu Jonquer, que fa referència als anys 1640 i 1655. Es defineix a aquest personatge com a reverend prevere i doctor en ambdós drets. Creu possible que es tracti del notari del mateix nom?. En algun document del notari consta que sigui prevere?. Salutacions I gràcies

    • No hi ha cap indici sòlid que pugui constatar que el notari substitut que actua a Rupit (1618) i el prevere i doctor en ambdós drets (1640-1655) siguin la mateixa persona. Probablement el notari substitut de Rupit sigui el mateix que actua a la notaria de la vall d’Hostoles (1627-1631) i Santa Pau (1611-1612), però caldria verificar-ho a través de la mateixa documentació, si és que aquesta ho permetés. En el cas de Rupit no trobem en cap dels seus dos manuals (ANV 994 i ANV 995) cap “Sig+num” propi del notari i caldria trobar un original en què sí que aparegués aquesta signatura i poder-la contrastar amb les del notari del mateix nom de Santa Pau i vall d’Hostoles. Més difícil sembla l’atribució que vostè proposa. Tot i que no és del tot descartable, caldria veure els documents en què apareix i veure si hi ha alguna coincidència aparent. D’entrada, penso que deuen ser dues persones, diferents, amb el mateix nom, però és només una suposició. Bartomeu Jonquer s’intitula simplement notari, en cap cas prevere o doctor en ambdós drets. En aquests manuals de Rupit apareixen un Miquel Jonquer, prevere de Santa Pau oriünd de Vallfogona, fill de Francesc Jonquer, pagès de Vallfogona, en una procura actuada a Santa Pau el 21 de març de 1618 en què actua de testimoni un Jeroni Jonquer, pagès de Vallfogona (ANV 994, f. 55v-56).

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s