Els volums

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1400-1403 · ANV 897

90 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1403-1405 · ANV 898

2-94 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

BERNAT TUFARER · Capbreu · 1379 · ANV 899

91 folis. Paper. Llatí. Estat regular

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1412-1413 · ANV 900

60 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1411-1413 · ANV 901

92 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1414-1416 · ANV 902

113 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1417-1422 · ANV 904

173 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1420-1423 · ANV 905

117 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1423-1427 · ANV 906

138 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1424-1425 · ANV 907

49 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1428-1430 · ANV 908

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1430-1433 · ANV 909

130 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1431-1440 · ANV 910

60 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1433-1436 · ANV 911

143 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1435-1437 · ANV 912

33-98 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1438 · ANV 913

80 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

TOMÀS LLORENÇ BRUGADA · Manual · 1425-1433 · ANV 914

60 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1676 · ANV 915

915 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 915

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1483-1489 · ANV 916

86 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1495-1501 · ANV 917

140 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1501-1507 · ANV 918

168 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1507-1513 · ANV 919

265 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1513-1521 · ANV 920

163 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1515-1521 · ANV 921

150 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1517-1535 · ANV 922

184 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GABRIEL SOLER · Manual · 1522-1528 · ANV 923

262 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

NICOLAU SOLER · Manual · 1520-1530 · ANV 924

88 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

NICOLAU SOLER · Manual · 1520-1536 · ANV 925

300 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1535-1546 · ANV 926

169 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1536-1542 · ANV 927

197 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1542-1544· ANV 928

Perdut. Només resta la coberta. Correspon al notari Francesc Reverter, de Torelló, i és de 1712

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1520-1570 · ANV 929

152 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques. Dates extremes: 1520-1570 (documents copiats sense ordre cronològic). Devien actuar també altres notaris coetanis o substituts, malgrat el manual estigui atribuït a Miquel Soler, pagès, qui signa la diligència d’obertura.

– Índexs: 929

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1548-1555 · ANV 930

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 930

 

PERE SOLER · Manual · 1549-1560 · ANV 931

152 folis. Paper. Llatí/català. Mal estat. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 931

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1544-1554 · ANV 932/1

267 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1535-1546 · ANV 932/2

20+35 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1551-1557 · ANV 933

94 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1555-1558 · ANV 934

115 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1554-1558· ANV 935

115 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1559-1571 · ANV 936

108 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1561-1567 · ANV 937

185 folis. Paper. Llatí/català. Mal estat. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 937

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1561-1582 · ANV 938

314 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 938

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1578-1586 · ANV 939

188 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 939

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1568-1572 · ANV 940

91 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1572-1576 · ANV 941

91 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1572-1576· ANV 942

122 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 942

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1576-1579 · ANV 943

100 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 943

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1576-1582 · ANV 944

232 folis. Paper. Llatí/català. Mal estat. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 944

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1578-1584 · ANV 945

206 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 945

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1579-1582· ANV 946

100 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 946

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1582-1584 · ANV 947

163 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 947

 

MIQUEL SOLER · Manual · 1584-1585 · ANV 948

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 948

 

MIQUEL SOLER/GASPAR SOLER · Manual · 1584-1588 · ANV 949

200 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 949

 

GASPAR SOLER · Testaments · 1584-1608 · ANV 950

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 950

 

GASPAR SOLER · Manual · 1585-1587 · ANV 951

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1585-1595 · ANV 952

199 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 952

 

GASPAR SOLER · Manual · 1587-1589 · ANV 953/1

175 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

GASPAR SOLER · Capítols matrimonials · 1587-1596 · ANV 953/2

19 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria· 1588-1592 · ANV 954

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1589-1590 · ANV 955

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 955

 

GASPAR SOLER · Manual · 1590-1592 · ANV 956/1

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

GASPAR SOLER · Capítols matrimonials · 1591 · ANV 956/2

4 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 956

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1592-1596 · ANV 957

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1592-1593 · ANV 958

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 958

 

GASPAR SOLER · Manual · 1593-1594 · ANV 959

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 959

 

GASPAR SOLER · Manual · 1594-1595 · ANV 960

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 960

 

GASPAR SOLER · Manual · 1595-1597 · ANV 961

162 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 961

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1595-1593 · ANV 962

199 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 962

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria· 1596-1599 · ANV 963

116 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1597-1598 · ANV 964

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 964

 

GASPAR SOLER · Manual · 1598-1599 · ANV 965

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 965

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1599-1603 · ANV 966

197 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 966

 

GASPAR SOLER · Manual · 1599-1600 · ANV 967

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 967

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1599-1603 · ANV 968

155 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1600-1602 · ANV 969

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 969

 

GASPAR SOLER · Manual · 1602 · ANV 970

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 970

 

GASPAR SOLER · Manual · 1603-1604 · ANV 971

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 971

 

GASPAR SOLER · Manual · 1604-1605 · ANV 972

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 972

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1603-1606 · ANV 973

227 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1599-1607 · ANV 974

169 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 974

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1604-1608 · ANV 975

199 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 975

 

GASPAR SOLER · Manual ·1605-1606 · ANV 976

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 976

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1605-1610 · ANV 977

200 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular. Tintes ferrogàliques

– Índexs: 977

 

GASPAR SOLER · Manual · 1606-1607 · ANV 978

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 978

 

GASPAR SOLER · Manual · 1607-1608 · ANV 979

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 979

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1606-1609 · ANV 980

185 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1608-1609 · ANV 981

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 981

 

GASPAR SOLER · Manual · 1609-1610 · ANV 982

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 982

 

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1609-1612 · ANV 983

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1610 · ANV 984

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 984

 

GASPAR SOLER · Manual · 1611-1612 · ANV 985

161 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 985

 

GASPAR SOLER · Manual · 1612 · ANV 986

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 986

 

GASPAR SOLER · Manual · 1612-1613 · ANV 987

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 987

 

GASPAR SOLER · Manual · 1613-1614 · ANV 988

159 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 988

 

GASPAR SOLER · Manual · 1614-1615 · ANV 989

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 989

 

GASPAR SOLER · Notularum · 1614-1617 · ANV 990/1

50 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JAUME SOLERMONER · Notularum · 1612-1615 · ANV 990/2

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JAUME SOLERMONER · Notularum · 1616-1617 · ANV 990/3

77 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 990

 

JAUME SOLERMONER · Manual · 1615-1616 · ANV 992

315 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 992

 

JAUME SOLERMONER · Manual · 1616-1617 · ANV 993

208 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 993

 

BARTOMEU JONQUER · Manual · 1618 · ANV 994/1

93 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

BARTOMEU JONQUER · Manual · 1618 · ANV 994/2

130 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 994

 

BARTOMEU JONQUER/ANTIC REVERTER · Llibre de cúria· 1618-1622 · ANV 995

215 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR BLANCH · Manual · 1621-1622 · ANV 995 bis

79 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 995bis

 

JOAN FARRER · Manual · 1620-1629 · ANV 996

341 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 996

 

JOAN FARRER · Llibre de cúria · 1622-1623 · ANV 997

188 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN FARRER · Manual · 1622-1623· ANV 998

413 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 998

 

JOAN FARRER · Manual · 1624 · ANV 999

299 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN FARRER · Manual · 1624-1625 · ANV 1000

169 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1000

 

JOAN FARRER · Manual · 1624-1625 · ANV 1001

207 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN FARRER · Manual · 1625-1626 · ANV 1002

151 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1002

 

JOAN FARRER · Manual · 1626-1628 · ANV 1003

141+90 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1003

 

JOAN FARRER · Manual · 1626-1629 · ANV 1004

208 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1004

 

JOAN FARRER · Manual · 1625-1628 · ANV 1005/1

84 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN FARRER · Manual · 1628 · ANV 1005/2

206 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1005

 

JOAN FARRER · Manual · 1628-1629 · ANV 1006

150 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1006

 

JOAN FARRER · Manual · 1629 · ANV 1007

239 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN FARRER · Manual · 1630-1631 · ANV 1007 bis

118 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1007bis

 

JOAN FARRER/GASPAR BLANCH/JOAN CARLES SOLER · Manual · 1621-1667 · ANV 1009

144+237 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1009

 

JERONI MARGUÍ · Manual · 1631-1632 · ANV 1010

299 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1010

 

JERONI MARGUÍ · Manual · 1635-1636 · ANV 1011

319 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1011

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1637-1639 · ANV 1013

110 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1640-1641 · ANV 1014/2

252 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1014

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1641-1643 · ANV 1015

341 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1015

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1644-1647 · ANV 1016

221 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1016

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1644-1647 · ANV 1017 (dates)

288 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1017

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1647-1649 · ANV 1018

304 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1018

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1650-1652 · ANV 1019

262 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1019

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1651-1652 · ANV 1020

275 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1020

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1652-1658 · ANV 1021

317 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1021

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1659-1661 · ANV 1022

283 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1022

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1662-1663 · ANV 1023

233 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1023

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1665 · ANV 1024

278 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1024

 

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1665-1667 · ANV 1025/1

190 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1666-1668 · ANV 1025/2

40 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1666-1667 · ANV 1025/3

115 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1025

 

GASPAR SOLER · Manual · 1668 · ANV 1026

201 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1026

 

GASPAR SOLER · Manual · 1668-1669 · ANV 1027

223 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1027

 

GASPAR SOLER · Manual · 1669-1670 · ANV 1028

282 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1028

 

GASPAR SOLER · Manual · 1671 · ANV 1029/1

68 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

GASPAR SOLER · Manual · 1671-1672 · ANV 1029/2

119 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Manual · 1673-1675 · ANV 1030

396 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1030

 

GASPAR SOLER · Manual · 1676-1678 · ANV 1031

230 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

 

GASPAR SOLER · Manual · 1678-1679 · ANV 1032

253 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1032

 

GASPAR SOLER · Manual · 1679-1683 · ANV 1033/1

466 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

GASPAR SOLER · Manual · 1683 · ANV 1033/2

230 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1033

 

GASPAR SOLER · Manual · 1683-1686 · ANV 1034

399 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1034

 

GASPAR SOLER · Manual · 1686-1689 · ANV 1035

520 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1035

 

GASPAR SOLER · Manual · 1690-1692 · ANV 1036

438 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1036

 

GASPAR SOLER · Manual · 1692-1693 · ANV 1037

287 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1037

 

GASPAR SOLER · Manual · 1693-1694 · ANV 1038

282 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1038

 

GASPAR SOLER · Manual · 1694-1695 · ANV 1039

314 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1039

 

GASPAR SOLER · Manual · 1695-1697 · ANV 1040

327 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1040

 

GASPAR SOLER · Manual · 1696-1697 · ANV 1041

328 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1041

 

GASPAR SOLER · Manual · 1698-1699 · ANV 1042

319 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1042

 

GASPAR SOLER · Manual · 1699-1700 · ANV 1043

369 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1043

 

GASPAR SOLER · Manual · 1700-1702 · ANV 1044

342 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1044

 

GASPAR SOLER · Manual · 1702-1703 · ANV 1045

355 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1045

 

GASPAR SOLER · Manual · 1703-1705 · ANV 1046

252 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1046

 

ANTONI MASCARÓ · Manual · 1706 · ANV 1047/1

245 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

ANTONI MASCARÓ · Manual · 1707 · ANV 1047/2

252-340 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1047

 

JOAN QUER · Manual · 1707-1708 · ANV 1048

192 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1048

 

JOAN QUER · Capítols matrimonials · 1707-1715 · ANV 1049

127 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1049

 

JOAN QUER · Manual · 1708-1709 · ANV 1050

221 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1050

 

JOAN QUER · Manual · 1709-1711 · ANV 1051

281 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1051

 

JOAN QUER · Manual · 1711-1712 · ANV 1052/1

117 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN QUER · Manual · 1713 · ANV 1052/2

118-190 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1052

 

JOAN QUER · Manual · 1711-1715 · ANV 1053

377 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1053

 

JOSEP SOLER · Manual · 1716-1718 · ANV 1054

240 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1054

 

JOSEP SOLER · Testaments · 1716-1736 · ANV 1055

184 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1055

 

JOSEP SOLER · Manual · 1718-1720 · ANV 1056

204 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1056

 

JOSEP SOLER · Manual · 1721-1723 · ANV 1057

218 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1057

 

JOSEP SOLER · Manual · 1723-1726 · ANV 1058

183 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1058

 

JOSEP SOLER · Manual · 1726-1728 · ANV 1059

137 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1059

 

JOSEP SOLER · Manual · 1728-1731 · ANV 1060

198 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1060

 

JOSEP SOLER · Manual · 1732-1733 · ANV 1061

170 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1061

 

JOSEP SOLER · Manual · 1733-1734 · ANV 1062

170 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1062

 

JOSEP SOLER · Manual · 1734-1735 · ANV 1063

111 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1063

 

JOSEP SOLER · Manual · 1735-1736 · ANV 1064

133 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1064

 

JOSEP SOLER · Manual · 1736-1737 · ANV 1065

162 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1065

 

JOSEP SOLER · Testaments · 1737-1753 · ANV 1066

251 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1066

 

JOSEP SOLER · Manual · 1737-1738 · ANV 1067

206 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1067

 

JOSEP SOLER · Manual · 1738-1739 · ANV 1068

153 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1068

 

JOSEP SOLER · Manual · 1739-1740 · ANV 1069

141 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1069

 

JOSEP SOLER · Manual · 1740-1741 · ANV 1070

207 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1070

 

JOSEP SOLER · Manual · 1741-1742 · ANV 1071

139 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1071

 

JOSEP SOLER · Manual · 1743 · ANV 1072

144 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1072

 

JOSEP SOLER · Manual · 1743-1744 · ANV 1073

162 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1073

 

JOSEP SOLER · Manual · 1745 · ANV 1074

171 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1074

 

JOSEP SOLER · Manual · 1745-1746 · ANV 1075

122 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1075

 

JOSEP SOLER · Manual · 1746-1747 · ANV 1076

174 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1076

 

JOSEP SOLER · Manual · 1747-1748 · ANV 1077

151 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1077

 

JOSEP SOLER · Manual · 1748-1749 · ANV 1078

96 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1078

 

JOSEP SOLER · Manual · 1749-1750 · ANV 1079

198 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1079

 

JOSEP SOLER · Manual · 1751 · ANV 1080

200 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1080

 

JOSEP SOLER · Manual · 1752 · ANV 1081

127 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1081

 

JOSEP SOLER · Manual · 1752-1753 · ANV 1082

195 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1082

 

PAU SOLER · Manual · 1754 · ANV 1083

190 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1083

 

PAU SOLER · Testaments · 1754-1755 · ANV 1084

38 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1084

 

PAU SOLER · Manual · 1754-1755 · ANV 1085

132 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1085

 

PAU SOLER · Manual · 1755-1756 · ANV 1086

224 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1086

 

PAU SOLER · Manual · 1756-1757 · ANV 1087

150 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1087

 

PAU SOLER · Manual · 1757-1758 · ANV 1088

151 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1088

 

PAU SOLER · Manual · 1758-1759 · ANV 1089

151 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1089

 

PAU SOLER · Manual · 1759-1760 · ANV 1090

174 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1090

 

PAU SOLER · Manual · 1761 · ANV 1091

128 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1091

 

PAU SOLER · Manual · 1761-1762 · ANV 1092

180 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1092

 

PAU SOLER · Manual · 1762-1763 · ANV 1093

206 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1093

 

PAU SOLER · Manual · 1763-1764 · ANV 1094

204 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1094

 

PAU SOLER · Manual · 1765 · ANV 1095

198 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1095

 

PAU SOLER · Manual · 1765-1766 · ANV 1096

135 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1096

 

PAU SOLER · Manual · 1766-1767 · ANV 1097

168 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1097

 

PAU SOLER · Manual · 1767-1768 · ANV 1098

258 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1098

 

PAU SOLER · Manual · 1768-1769 · ANV 1099

189 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1099

 

PAU SOLER · Manual · 1769-1770 · ANV 1100

122 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1100

 

PAU SOLER · Manual · 1771 · ANV 1101

118 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1101

 

PAU SOLER · Manual · 1771-1772 · ANV 1102

181 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1102

 

PAU SOLER · Manual · 1772-1773 · ANV 1103

171 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1103

 

PAU SOLER · Manual · 1773-1774 · ANV 1104

169 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1104

 

PAU SOLER · Manual · 1774-1775 · ANV 1105

187 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1105

 

PAU SOLER · Manual · 1775-1776 · ANV 1106

193 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1106

 

PAU SOLER · Manual · 1777 · ANV 1107

186 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1107

 

PAU SOLER · Manual · 1778 · ANV 1108

178 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1108

 

PAU SOLER · Manual · 1779 · ANV 1109

178 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1109

 

PAU SOLER · Manual · 1780 · ANV 1110

168 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1110

 

PAU SOLER · Manual · 1780-1781 · ANV 1111

218 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1111

 

PAU SOLER · Manual · 1781-1782 · ANV 1112

231 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1112

 

PAU SOLER · Manual · 1782-1783 · ANV 1113

164 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1113

 

PAU SOLER · Manual · 1784 · ANV 1114/1

17 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1785 · ANV 1114/2

160 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1114

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1785-1786 · ANV 1115

198 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1115

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1786-1787 · ANV 1116

244 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1116

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1787-1788 · ANV 1117

237 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1117

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1788-1789 · ANV 1118

251 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1118

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1789-1790 · ANV 1119

266 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1119

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1791 · ANV 1120

246 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1120

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1791-1792 · ANV 1121

256 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1121

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1792-1793 · ANV 1122

105 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1122

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1793-1794 · ANV 1123/1

126 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1795 · ANV 1123/2

115 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1123

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1795-1796 · ANV 1124/1

170 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1796-1797 · ANV 1124/2

164 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1124

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1797-1798 · ANV 1125/1

145 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1798-1799 · ANV 1125/2

158 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1125

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1799-1800 · ANV 1126/1

162 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1800-1801 · ANV 1126/2

162 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1126

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1801-1802 · ANV 1127/1

146 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1802-1803 · ANV 1127/2

194 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1127

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1803-1804 · ANV 1128/1

207 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1804-1805 · ANV 1128/2

207 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1128

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1805-1806 · ANV 1129/1

207 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1806-1807 · ANV 1129/2

166 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1807-1808 · ANV 1129/3

118 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1129

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1809 · ANV 1130/1

132 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1809-1810 · ANV 1130/2

209 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1130

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1810-1811 · ANV 1131

258 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1131

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1811-1812 · ANV 1132

321 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1132

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1812-1813 · ANV 1133/1

242 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1813-1814 · ANV 1133/2

191 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1133

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1814-1815 · ANV 1134/1

269 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1815-1816 · ANV 1134/2

183 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1134

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1817 · ANV 1135/1

167 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1818 · ANV 1135/2

187 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1135

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1818-1819 · ANV 1136/1

231 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1819-1820 · ANV 1136/2

122 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1136

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1820-1821 · ANV 1137/1

135 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1822 · ANV 1137/2

40 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1823 · ANV 1137/3

87 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1823-1824 · ANV 1137/4

143 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1137

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1824-1825 · ANV 1138/1

167 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1825-1826 · ANV 1138/2

165 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1826-1827 · ANV 1138/3

124 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1138

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1828 · ANV 1139

125 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1139

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1829 · ANV 1140/1

111 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1830 · ANV 1140/2

134 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1140

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1830-1831 · ANV 1141/1

96 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1831-1832 · ANV 1141/2

143 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1833 · ANV 1141/3

90 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1833-1834 · ANV 1141/4

62 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Manual · 1834-1835 · ANV 1141/5

62 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1141

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Capbreu · 1817-1834 · ANV 1142

155 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1142

 

PAU SOLER · Manual · 1779-1781 · ANV 1143/1

26 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Capbreu · 1785-1787 · ANV 1143/2

27-170 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

– Índexs: 1143

 

PERE MARTÍ · Llibre de cúria · 1345-1346 · ACF FORANES/27 ter

34 folis. Paper. Llatí. Estat regular

 

BERNAT TUFARER · Manual · 1377-1379 · ACF FORANES/28

149 folis. Paper. Coberta en pergamí, bona. Llatí. Bon estat

 

BERNAT TUFARER · Manual · 1381-1387 · ACF FORANES/29

83 folis. Paper. Llatí. Bon estat

– Índexs: foranes29

 

BERNAT TUFARER · Manual · 1390-1406 · ACF FORANES/30

119 folis. Paper. Llatí. Bon estat

 

JOAN BRUGADA · Manual ·  1406-1409 · ACF FORANES/31

129 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular

 

JOAN BRUGADA · Manual · 1413 · ACF FORANES/32

40 folis. Paper. Llatí/català.Bon estat

 

MIQUEL  II SOLER/GASPAR I SOLER · Testaments · 1553-1615 · ACF E 91

500 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Testaments · 1608-1614 · ACF E 92

89 folis. Paper. Català. Bon estat

 

ANTIC REVERTER · Manual · 1619-1621 · ACF E 93

671 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular

– Índexs: e93

 

RAFEL SOLERMONER · Manual · 1631 · ACF E 94/1

25 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Manual · 1631 · ACF E 94/2

20 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Capítols matrimonials · 1680-1689 · ACF E 95

600 folis. Paper. Llatí. Bon estat

– Capítols matrimonials del volum E 95

 

GASPAR SOLER/ANTONI MASCARÓ/JOAN QUER · Capítols matrimonials · 1701-1707 · ACF E 96

77 documents. Paper. Llatí/català. Estat regular

– Capítols matrimonials del volum E 96

 

PAU SOLER/JOSEP SOLER I DE SAFONT · Capítols matrimonials · 1705-1827 · ACF 3485

100 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN FARRER · Llibre de cúria · 1625 · ACF RUPIT/0

120 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JERONI MARGUÍ/JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1633-1639 · ACF RUPIT/0 bis/1

8 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1642-1644 · ACF RUPIT/0 bis/2

15 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1642-1643 · ACF RUPIT/0 bis/3

30 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1643-1648 · ACF RUPIT/0 bis/4

10 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1644 · ACF RUPIT/0 bis/5

12 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1644-1646 · ACF RUPIT/0 bis/6

8 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1646-1649 · ACF RUPIT/0 bis/7

16 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1647-1649 · ACF RUPIT/0 bis/8

4 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1648-1649 · ACF RUPIT/0 bis/9

4 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1648-1650 · ACF RUPIT/0 bis/10

15 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1648-1651 · ACF RUPIT/0 bis/11

2 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1650-1651 · ACF RUPIT/0 ter/1

30 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1651-1652 · ACF RUPIT/0 ter/2

22 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1658-1659 · ACF RUPIT/0 ter/3

20 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1659-1660 · ACF RUPIT/0 ter/4

24 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1660-1661 · ACF RUPIT/0 ter/5

12 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1661-1662 · ACF RUPIT/0 ter/6

22 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1662-1663 · ACF RUPIT/0 ter/7

12 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1663 · ACF RUPIT/0 ter/8

8 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1663-1665 · ACF RUPIT/0 ter/9

30 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1665-1667 · ACF RUPIT/0 ter/10

26 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN CARLES SOLER · Llibre de cúria · 1667-1668 · ACF RUPIT/0 ter/11

18 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

GASPAR SOLER · Llibre de cúria · 1686-1689 · ACF RUPIT/0 ter/12

40 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOSEP SOLER · Llibre de cúria · 1744-1746 · ACF RUPIT/1/1

17 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER · Llibre de cúria · 1747-1750 · ACF RUPIT/1/2

21 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER · Llibre de cúria · 1751-1753 · ACF RUPIT/1/3

38 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

PAU SOLER · Llibre de cúria · 1765-1769 · ACF RUPIT/2

80 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1791 · ACF RUPIT/3/1

22 folis. Paper. Llatí/català. Estat regular

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1805 · ACF RUPIT/3/2

30 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1818 · ACF RUPIT/3/3

23 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1820-1821 · ACF RUPIT/3/4

12 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1824 · ACF RUPIT/3/5

15 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOSEP SOLER I DE SAFONT · Llibre de cúria · 1825 · ACF RUPIT/3/6

16 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN FARRER · Capbreu · 1622-1623 · ACF RUPIT/4/1

60 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

JOAN FARRER · Capbreu · 1627 · ACF RUPIT/4/2

folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER · Capbreu · 1700-1702 · ACF RUPIT/5

100 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOAN BRUGADA/TOMÀS LLORENÇ BRUGADA/GABRIEL SOLER · Capbreu · 1400-1500 · ACF RUPIT/6

40 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

GASPAR SOLER/JOAN CARLES SOLER/GASPAR SOLER · Documents solts · 1600-1700 · ACF RUPIT/7

20 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JOSEP SOLER · Processos · 1735 · ACF RUPIT/8

6 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

 

JERONI MARGUÍ · Manual · 1633 · AVV/515

149-195 folis. Paper. Llatí/català. Bon estat

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s